Web Development

Showing 1-8 of 8 results
Sale WordPress Essential Training: WordPress सिक्नुहोस अनि आफुलाई लाखौ कमाउने योग्य बनाउनुहोस | Video Course ₨5,000.00 ₨699.00

WordPress Essential Training: WordPress सिक्नुहोस अनि आफुलाई लाखौ कमाउने योग्य बनाउनुहोस | Video Course

March 25, 2019 / No Comments
यो कोर्ष मार्फत तपाइले के के सिक्न सकिन्छ? Domain नाम र वेब Hosting को बारेमा  Professional e-Commerce वेबसाइट बनाउन Domain नाम र वेब Hosting account package किन्न Installing WordPress Customise the look, feel and navigation…
₨5,000.00 ₨699.00
Kamal Tamang
Sale स्कुल,कलेज तथा शैक्षिक संस्थाहरुको वेबसाइट यसरि बनाउन सकिन्छ | Video Course ₨5,000.00 ₨699.00

स्कुल,कलेज तथा शैक्षिक संस्थाहरुको वेबसाइट यसरि बनाउन सकिन्छ | Video Course

January 24, 2019 / No Comments
यो कोर्ष मार्फत तपाइले के के सिक्न सकिन्छ? Domain नाम र वेब Hosting को बारेमा  Professional वेबसाइट बनाउन Domain नाम र वेब Hosting account किन्न Installing WordPress for Education website Customise the look, feel and…
₨5,000.00 ₨699.00
Kamal Tamang
Sale यसरि बनाउनुस आफ्नो व्यक्तिगत वेबसाइट (Personal Website) – Video Course ₨5,000.00 ₨299.00

यसरि बनाउनुस आफ्नो व्यक्तिगत वेबसाइट (Personal Website) – Video Course

January 12, 2019 / No Comments
यो कोर्ष मार्फत तपाइले के के सिक्न सकिन्छ? Domain नाम र वेब Hosting को बारेमा  Professional Personal वेबसाइट बनाउन Domain नाम र वेब Hosting account package किन्न Installing WordPress for Blog Customise the look, feel…
₨5,000.00 ₨299.00
Kamal Tamang
Sale यसरी आफैले बनाउन सकिन्छ Ecommerce Website (Online Shopping Website) | Video Course ₨5,000.00 ₨699.00

यसरी आफैले बनाउन सकिन्छ Ecommerce Website (Online Shopping Website) | Video Course

January 9, 2019 / No Comments
यो कोर्ष मार्फत तपाइले के के सिक्न सकिन्छ? Domain नाम र वेब Hosting को बारेमा  Professional e-Commerce वेबसाइट बनाउन Domain नाम र वेब Hosting account package किन्न Installing WordPress and Woocommerce Setting Customise the look,…
₨5,000.00 ₨699.00
Kamal Tamang
Sale यसरि आफै बनाउनुहोस अनलाइन समाचार वेबसाइट (Online News Portal Website) | Video Course ₨5,000.00 ₨699.00

यसरि आफै बनाउनुहोस अनलाइन समाचार वेबसाइट (Online News Portal Website) | Video Course

January 6, 2019 / No Comments
यो कोर्ष मार्फत तपाइले के के सिक्न सकिन्छ? Domain नाम र वेब Hosting को बारेमा  Professional News Portal वेबसाइट बनाउन Domain नाम र वेब Hosting account package किन्न Installing WordPress for News Website Customise the…
₨5,000.00 ₨699.00
Kamal Tamang
Sale यसरी आफैले बनाउन सकिन्छ ल फर्म (Law Firm) को Website | Video Course ₨5,000.00 ₨699.00

यसरी आफैले बनाउन सकिन्छ ल फर्म (Law Firm) को Website | Video Course

January 3, 2019 / No Comments
यो कोर्ष मार्फत तपाइले के के सिक्न सकिन्छ? Domain नाम र वेब Hosting को बारेमा  Professional वेबसाइट बनाउन Domain नाम र वेब Hosting account किन्न Installing WordPress Customise the look, feel and navigation menus and…
₨5,000.00 ₨699.00
Kamal Tamang
Sale यसरी बनाउन सकिन्छ Business वेबसाइट (No Coding Knowledge Required): Video Course ₨5,000.00 ₨699.00

यसरी बनाउन सकिन्छ Business वेबसाइट (No Coding Knowledge Required): Video Course

January 8, 2018 / No Comments
यो कोर्ष मार्फत तपाइले के के सिक्न सकिन्छ? Domain नाम र वेब Hosting को बारेमा  Professional वेबसाइट बनाउन Domain नाम र वेब Hosting account किन्न Installing WordPress Customise the look, feel and navigation menus and…
₨5,000.00 ₨699.00
Kamal Tamang
TRUSTED BY OVER 6000+ STUDENTS

Join our community of students around,the world helping you succeed.

GET STARTED